Horoskopy › Numerologie › Numerologie jména a příjmení

Numerologie jména a příjmení

Numerologie jména a příjmení patří mezi odvěké esoterické disciplíny. Existuje však více škol a směrů, které nabízejí při rozboru jména odlišné postupy. V tomto článku se Vám nabídneme přehled dvou základních:

Klasická numerologie jména a příjmení

Klasický numerologický význam jména se určuje poměrně jednoduše podle tabulky, kde každé písmeno abecedy má určitou hodnotu. Písmena Vašeho jména a příjmení tedy jednoduše převedete na číslice (viz tabulka níže) a uděláte jejich součet. Výsledkem je pak Vaše osobní číslo od 1 do 9, které vyjadřuje Vaši povahu a osudové vlastnosti.

První, co čtenáře při pohledu na numerologickou tabulku jistě napadne, je fakt, že takový součet písmen jména bude nutně vyšší než 9. Trik je ovšem v tom, že všechna čísla vyšší než 9 lze pomocí vzájemného součtu převést na jedno ze základních čísel 1 až 9. Například 59 lze chápat jako součet 5 + 9, což je 14. To však stále není základní číslo, takže číslice 1 a 4 sečteme opět mezi sebou jako 1 + 4 získáme základní číslo 5.

Písmena jako číslice

Níže nejčastěji používaná tabulka, označovaná jako pythagorejská, pro numerologický převod abecedy. Za každé písmeno jména dosaďte číselnou hodnotu uvedenou na začátku řádku.

 1. A – J – S
 2. B – K – T
 3. C – L – U
 4. D – M – V
 5. E – N – W
 6. F – O – X
 7. G – P – Y
 8. H – Q – Z
 9. I – R

Pro zajímavost i méně často uváděná tabulka, označovaná jako kaldejská nebo hebrejská, kde chybí číslo 9.

 1. A – I – J – Q – Y
 2. B – C – K – R
 3. G – L – S
 4. D – M – T
 5. E – N
 6. U – V – W – X
 7. O – Z
 8. F – P

Příklady jmen

Aby pro Vás byla numerologie jména a příjmení srozumitelnější, uvádíme dva příklady známých osobností:

Bill Gates = (2+9+3+3) + (7+1+2+5+1) = 33
33 = 3 + 3 = 6
Základním číslem, které vystihuje numerologickou podstatu nositele uvedeného jména a příjmení je číslo 6.

Madonna = 4+1+4+6+5+5+1 = 26
26 = 2 + 6 = 8
Určující pro esenci jména zpěvačky je číslo 9.

Pro Madonnu je však důležité i to, že se jedná o jméno přijaté, nikoli její vlastní! Více o tomto fenoménu níže.

Pokud chcete vědět, jaké další světové celebrity mají stejnou numerologickou podstatu jména jako je Vaše, spočítejte si Vaše číslo a podívejte se na sekci Význam čísel 1 až 9.

Pro zajímavost jsme vyzkoušeli i jména dvou členů naší redakce:

Jiří Berta = (1+9+9+9) + (2+5+9+2+1) = 47
47 = 4 + 7 = 11
11 = 1 + 1 = 2
Pro jméno nejzkušenějšího člena našeho týmu je základem číslo 2.

Lenka Bertová = (3+5+5+2+1) + (2+5+9+2+6+4+1) = 45
45 = 4 + 5 = 9
Esencí jména nejhezčí autorky na eTarotu je číslo 9.

Jméno celé, křestní nebo přijaté

Numerologický význam je možné určit pro celé jméno nebo jen jeho jednotlivé části (křestní jméno a příjmení). Nejdůležitější je však číslo celého jména, protože to představuje osudové číslo. Je znakem plné individuality člověka a odlišuje jej od všech ostatních, kteří mají například shodné datum narození, což je jinak opět velmi důležitý údaj z pohledu numerologie.

Na vlastním jménu každý rozumný člověk buduje kariéru a zakládá i občanský život. Je proto vhodné znát a respektovat jeho význam.

Příjmení představuje rodové jméno (u žen příjmení za svobodna), které má dědičný význam a je dobré myslet na to, že spojuje členy rodiny dohromady. Můžeme na něj oprávněně nahlížet jako na souhrn vlastností, které člověku přisoudily předchozí generace.

Křestní jméno je pro změnu aktivní a zdůrazňuje individuální vlastnosti nositele.

Existují lidé, kteří mají i více jmen (např. prostřední). V takovém případě však hrají ostatní jména jen nepatrnou roli. Důležité je skutečně to jméno, které aktivně používáte a je s Vaší osobou sžité.

Mnozí lidé se rozhodli v životě vystupovat pod přijatým jménem nebo jen zkrácenou variantou jména celého. V takovém případě je opět stěžejní přihlížet ke jménu, pod kterým je člověk známý, protože to nejlépe vystihuje jeho aktuální životní podstatu (může se jednat i o zdrobněliny, kterými nás oslovují bližní). Pro ilustraci se podívejte na vybraná jména známých osobností, u nichž jste možná ani netušili, že se neshodují s jejich rodnými jmény. V některých případech je důležitá symbolika, v jiných jde především o zvučnost, která má podpořit úspěch v šoubyznysu:

Změna jména

Při změně jména je důležité, zda je jeho numerologická podstata shodná s původním, nebo jsou-li tato dvě jména v nesouladu. Pokud si někdo změní celé jméno nebo jeho část (např. i sňatek), snadno vyvolá vnitřní konflikt. Někomu padne nové jméno jako dobře ušité šaty, pro jiného může být svěrací kazajkou.

Nová jména herců, zpěváků nebo spisovatelů však často označují reálnou změnu jejich života, tedy i podstatu jejich existence. Pseudonymy celebrit bývají voleny právě s ohledem na to, aby na ostatní působily lépe než původní jména. Na druhou stranu však ovlivňují i své nositele, kteří se nezřídka podvolují jejich skryté podstatě. Jde vždy o to, jestli před sebou máme skutečného člověka, který svůj život a kariéru pod určitým jménem buduje dlouhodobě, nebo zda se jedná například jen o název hrdiny z románu nebo filmu. Ve druhém případě vnímáme pouze iluzi, v prvním jde o opravdu hlubší podstatu.

Určitě jste zaslechli větu „K tomu mé jméno nepropůjčím“. Kdo takto mluví, vyjadřuje velké ztotožnění se s vlastním jménem, které má pro něj obzvláště velkou důležitost. Člověk, který se intenzivně zaštiťuje vlastním jménem také mnohem více souzní s jeho numerologickou podstatou. Dokáže se s vlastním jménem nejen identifikovat a souznít s ním, ale rovněž těžit z jeho skryté esence. A naopak, komu na jménu nezáleží, není zřejmě ani příliš srozuměn s jeho vnitřní podstatou, případně ji dokonce svými činy popírá. Změna jména u takového jedince pak není často ničím jiným než dočasnou změnou masky.

Neznámý člověk a jeho jméno

Při posuzování každého člověka máme obvykle na jedné misce jméno a na druhé jeho zjevné vlastnosti. Denně přicházíme do kontaktu s celou řadou lidí. Obvykle si pamatujeme, jak na nás ten či onen člověk působí (vizáž, hlas, oblečení, projev, držení těla …) a také, jak se jmenuje. Jméno má proto nezanedbatelný význam.

Dokonce se v životě setkáváme i s celou řadou lidí, které osobně vůbec neznáme. V takovém případě je jejich jméno pro nás možná ještě důležitější než u přátel nebo našich známých. Jako příklad poslouží řada politiků, celebrit a lidí, na které narazíme mnohdy jen v novinových titulcích. Mezi jména, ke kterým chybí tvář nebo další osobní dojmy, můžeme počítat i nejrůznější úředníky.

Jistě se Vám také stalo, že jste pociťovali sympatie, náklonnost nebo naopak zášť k samotnému jménu, i když jste osobně neznali jeho nositele. V případě magie se také v mnoha případech pracuje pouze se jménem určité osoby, která má být kouzlem ovlivněna. Jméno je zkrátka velmi důležité a nese s sebou mnohem více, než jen schopnost naší snadné identifikace.

Jméno a příjmení podle Tarotu

K čemu je numerologie jména podle tarotu dobrá?

Numerologický rozbor jména podle tarotu ukáže Vaše vrozené schopnosti a talenty, které jsou navíc obrazně vyjádřeny určitou kartou. Královské symboly tarotových karet popisují nadání, které jste si přinesli do života od narození.

Numerologie jména a příjmení Vás upozorní vás na stav, ve kterém jste schopni sami se učit, rovněž jako i na stav, kdy můžete učit druhé. Tato Vaše vnitřní schopnost představuje základní kvalitu, která je součástí lidského nitra po celý život bez ohledu na to, které další další kvality se objeví v důsledku změny jména. (Při numerologickém rozboru nezapomeňte proto zadávat nejprve Vaše rodné jméno a příjmení, v případě že během života došlo k jeho změně)

Královské symboly v tarotových kartách:
Rytíř, Královna, Princ a Král

Barvy:
Disky, Meče, Poháry a Hole

V numerologickém rozboru jména královské symboly představují schopnosti a talenty ovládané na určité úrovni vědomí. Barva královské karty vypovídá o úrovni vědomí, s níž tyto schopnosti a talenty souvisí.

Vaše jméno a příjmení

Chcete-li v sobě odhalit svou vnitřní moudrost, která je ve vašem nitru od vašeho narození a vede Vás, napište své plné rodné jméno a příjmení a spočítejte písmena, která je tvoří.

Pokud je počet písmen vyšší než 16, sečtěte tyto dvě číslice dohromady, aby jste dostali číslo o jedné číslici.

Příklad:

Jaroslava Kolibříková = 20 písmen

2 + 0 = 2

(V tabulce si vyhledejte dvojku a Váš královský symbol.)
Poznámka: Změna jména odráží také nové talenty a schopnosti, které můžete numerologicky využít.

Numerologický výsledek

Klikněte na číslo, které jste získali součtem písmen Vašeho jména a příjmení:

Rytíř Královna Princ Král  
1 5 9 13 Disky
fyzická
úroveň
2 6 10 14 Meče
mentální
úroveň
3 7 11 15 Poháry
citová
úroveň
4 8 12 16 Hole
duchovní
úroveň

Berta – Výklad karet, Práce s kyvadlem

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz