Horoskopy › Numerologie › Význam čísla 9 v numerologii

Význam čísla 9 v numerologii

Číslo 9

Životní typ:

Světový vliv

Devítka zakončuje celou řadu základních čísel. Je vznešená, velkorysá a ztělesňuje ušlechtilé ideály lidství. Zvláštností, která podtrhuje jedinečnost čísla devět, je jeho chování při násobení. Ať číslo devět vynásobíte jakýmkoli jiným číslem, dostanete vždy opět devítku. Devítka proto vytváří v numerologii jedinečný ideál, který umocněn jakýmkoli jiným principem, směřuje stále sám k sobě.

Náhodně vybrané příklady:

3 x 9 = 27 … ( 2 + 7 = 9)
5 x 9 = 45 … ( 4 + 5 = 9)
8 x 9 = 72 … ( 7 + 2 = 9)
13 x 9 = 117 … ( 1 + 1 + 7 = 9)
256 x 9 = 2304 … ( 2 + 3 + 0 + 4 = 9)

Co však víc, pokud k číslu devět přidáte jakékoli další číslo, dostanete při numerologické redukci výsledku opět původní číslici, která měla být devítkou obohacena. Zdá se tak, jako by devítka při sčítání zůstávala stranou a nechávala ostatní čísla nedotčena.

Náhodně vybrané příklady:

3 + 9 = 12 … ( 1 + 2 = 3)
5 + 9 = 14 … ( 1 + 4 = 5)
8 + 9 = 17 … ( 1 + 7 = 8)
13 + 9 = 22 … ( 1 + 3 = 4 / 2 + 2 = 4 )
256 + 9 = 274 … ( 2 + 5 + 6 = 1 + 3 = 4 / 2 + 7 + 4 = 1 + 3 = 4)

Pokud se devítkou násobí, získává naprostou převahu, pokud se devítka sčítá, je ke druhému číslu zcela netečná.

Devítka je tvarem podobná číslici 6, která je známá svoji mateřskou péčí a sklony chránit či podporovat slabší. Devítka tyto vlastnosti povyšuje na úroveň celého universa. Je proto symbolická pro určité „světové vědomí“, které člověka povznáší a poskytuje mu nad věcmi důležitý nadhled. Devítka v sobě spojuje velkorysost a soucit. Pomáhá odhalit pravou povahu lidství, které dokáže spojit všechny kultury a národy. Devítka je proto tolerantním číslem, které se snaží všechny ostatní co nejméně soudit. Vyzývá naopak k porozumění.

Devítka kráčí vznešeně. Má dokonalý vkus, takže své nositele vybízí k tvůrčí práci a uměleckým činnostem. Bude se angažovat tam, kde rozezná utrpení nebo bezpráví. Životní číslo devět však nemá ve zvyku motivovat své nositele k budování společenské prestiže. To, že se lidé pod jeho vlivem chovají šlechetně, je především výpovědí o jejich přirozené dobrosrdečnosti a mravních kvalitách.

Vůdčí role číslice 9 leží v oblasti filosofie a práva. Ostatní nevede pevnou rukou ale spíše vlastním příkladem. Bohatství pro ni nepředstavují hmotné statky ale rozlehlá prostranství duše a myšlenkových světů.

Co se týče lásky může se devítka ostatním jevit jako poněkud nevypočitatelná a vzdálená bytost. Je chladnější a v určitých případech také netečná či dokonce krutá. Ano, přes všechna pozitiva můžete narazit i na lidi s životním číslem devět, kteří jsou egoističtí a považují sami sebe za nadřazené a nedotknutelné. Stává se to však jen ve výjimečných případech, kdy je devítka v roli oběti nebo kdy ztratí potřebný kontakt s každodenní realitou.

Numerologický význam - klíčová slova:
univerzální moudrost, pochopení, nestranný soucit a péče, dovršení, velkorysost, uzavírající se cyklus, obnova, štědrost

Pozitivní vlastnosti:
typ aristokratický a hrdý, velkorysý a obětavý, vědoucí a tvůrčí

Negativní vlastnosti:
může být arogantní, sentimentální a chladný

Lidé:
idealisté, vizionáři, vědci

Související tarotová karta:
Svět

Lea – Výklad karet

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Numerologie jména - číslo 9

Podívejte se na známé osobnosti, které mají podle numerologie jména osobní číslo devět. Inspirujte se celebritami, jejichž jméno vyjadřuje obdobnou povahu a osudové vlastnosti, jako jsou Vaše.