Horoskopy › Numerologie › Numerologická mřížka

Numerologická mřížka

Numerologická mřížka, káva, pero

Co je to numerologická mřížka?

Numerologická mřížka není novinkou našeho či minulého století. Čísla nás provázejí po tisíce let. Pro někoho mají význam především na bankovním účtu v podobě mzdy, jiný věnuje číslům a jejich výkladu a rozboru plnou pozornost. Většina lidí bude ovšem někde uprostřed. Čísla v datu narození si dokonale pamatujeme celý život, ale jen málokdy se zamyslíme nad jejich hlubším výkladem či souvislostmi s životní cestou či energií. V tomto článku se tedy podíváme na to, jak mohou čísla působit na náš běžný život, ale i na zásadnější rozhodnutí (datum svatby, pojmenování potomka, založení rodinného podniku) či celkové směřování životní cesty. K tomu nám může více napovědět numerologická mřížka.

Jak pracovat s čísly našeho narození?

Základní pomůckou při numerologickém rozboru je numerologická mřížka. Není to nic složitého, v zásadě jde o přehledné grafické znázornění všech číslic, které se objevují v datu našeho narození. Jednotlivá čísla ovšem nemůžeme do mřížky vkládat nahodile. Numerologie má za sebou několik tisíc let vývoje, který předurčil zapisování čísel data narození do mřížky přesným způsobem. Ten vidíte na následujícím obrázku:

Numerologická mřížka, rozložení čísel v numerologické mřížce

Jistě vás napadne, že všechna čísla se nám v mřížce společně nikdy objevit nemohou, tolik číslic zatím v letopočtu nemáme. Od znázornění celkového zapisování čísel data narození do mřížky teď přejdeme ke konkrétnímu příkladu. Pro začátek budeme pracovat s datem narození jednoho z našich redaktorů – 24. 5. 1961. Numerologický rozbor kolegy (narozeného ve znamení Blíženců) tedy zahájíme zanesením všech číslic jeho data narození do numerologické mřížky, a to tímto způsobem:

Numerologická mřížka pro datum narození 24. 5. 1961

Už na první pohled je vidět, že některá políčka zůstávají prázdná. Bude tomu tak u většiny numerologických mřížek, protože počet číslic v datu narození je nejméně šest (např. 2.3.1984) a nejvíce 8 (např. 26.12.1968). Čísla v mřížce tedy mohou mít velmi různé rozvrstvení. Navíc zde může figurovat i numerologicky nejednoznačně vykládané číslo nula, (například v datu 20.2.1970), na které se zaměříme v další části článku.

Klíčem při výkladu naší modelové, ale i jakékoli jiné mřížky, bude četnost jednotlivých číslic v políčkách tabulky a také propojení jednotlivých rovin či diagonál mřížky (tedy spojení trojice čísel, která se nacházejí v řadě či sloupci za sebou). Na našem příkladu si všimneme nejprve dvou rovin mřížky, čísel 4-5-6 v prostřední části a diagonální roviny čísel 11-5-9. Také je patrné, že číslo jedna se zde vyskytuje dvakrát, ostatní vyplněná pole jsou zastoupena po jedné číslici. Numerologický výklad této mřížky je tedy následující:

Rovina čísel 4-5-6 nám odhaluje pevnou a odhodlanou osobnost, která svých cílů může dosahovat i za cenu zdolávání překážek, jež by někdy bylo lepší rozebrat, nebo se před nimi alespoň zastavit. Tuto charakteristiku umocňuje i diagonální rovina 11-5-9, která značí otevřenost, přímočarost a někdy i jasné a čisté úmysly. Osoba s touto numerologickou mřížkou ale může narazit na nepochopení okolí a je-li hůře přijímána, je zde větší riziko uzavření se do sebe. Z toho může vyvstat určitá nepřizpůsobivost okolním názorům a vjemům. I kombinace dvou jedniček, tedy číslo 11, ukazuje na dvojnásobnou energii, odhodlání, tvořivost, ale také větší zdůraznění ega a svého já, což může této osobě komplikovat pracovní i partnerské vztahy. Tvrdohlavost tedy někdy pomůže překonat překážky, o nichž jsme mluvili na začátku této charakteristiky, ale může způsobit i velké zklamání v podobě nepřijetí našeho okolí.

Slavné osobnosti a jejich numerologická mřížka

Protože slavných jsou na světě tisíce a svou mřížku má každý z nich, vybrali jsme si pro tento článek jednu dostatečně známou českou osobnost, proslulou i v zahraničí. Nejprve nebudeme odhalovat její jméno, začít můžeme přesným datem narození - 7. 6. 1952 - a z něj vyplývající numerologickou mřížkou

Numerologická mřížka pro datum narození 7. 6. 1952

Jak vidíme, stejně jako u našeho minulého příkladu se i zde objevuje takzvaná rovina odhodlání. Má základní tvar 1–5–9 a naznačuje pevnou vůli a vytrvalost. Jednička nám tu ukazuje citlivost, ale také určitou citovou uzavřenost. To se projevuje také v profesi dané osoby, které své emoce naplno vyjadřuje pomocí umění. Energie pětky nabízí činorodost a výkonnost a také schopnost strhnout ostatní pro svou věc. Devítka nám celou rovinu uzavírá schopností velkorysosti, bezvýhradné lásky ke tvorbě a umění, potažmo ke světu vůbec.

S podporou ostatních čísel této numerologické mřížky dojdeme k výkladu, že naše vybraná známá osobnost je kontaktní energickou osobou, která se ráda dělí o své zážitky a pocity prostřednictvím emocí vyjádřených uměním. Osoby s takto vyplněnou mřížkou jsou snílci, rádi se dělí o své vize a sny a dokážou nadchnout ostatní. Jsou schopní hlubokých citů a umí jej přenést na druhé, i když sami jsou přece jen uzavření a někdy sebelítostiví.

Tak co, poznali jste, o jakého známého českého houslového virtuóza se jedná? Napovíme tedy iniciálami V.H. a pokud by to nestačilo, křestní jméno dané osobnosti je Václav.

Číslo životní, číslo osudu. Zjistíme jej z mřížky?

Postupným součtem všech číslic v datu našeho narození získáme takzvané životní číslo, číslo osobnosti nebo též číslo osudu. Je pevně propojeno s numerologickou mřížkou a jeho výkladu se podrobněji věnujeme v tomto článku.

Číslo 0

Číslo nula

Pamatujete na velkou změnu letopočtu, která provázela naši nedávnou minulost? Ve společnosti bylo cítit velké napětí, znepokojení či obavy, zda změna letopočtu z roku 1999 na rok 2000 nepřinese hrozivé globální změny nebo se nějak negativně projeví v našich životech. To koneckonců můžete posoudit nejlépe vy sami, ovšem v souvislosti s tématem tohoto článku se podívejme na to, že lidé narození od 1. ledna roku 2000 mají numerologickou mřížku poněkud jinou, než většina z nás, narozených v druhém tisíciletí po Kristu. Ubyla jednička na začátku, přibyla dvojka a také nuly. Jak víme už ze školy, nula nechává ostatní čísla růst. Nula tedy značí sílu a energii, která ještě není, ale která může vzniknout. Při numerologickém rozboru je tedy podstatné, za jakým číslem se nula objevuje. Jeho vlastnosti potom může rozvíjet a tak jako v matematice doslova násobit. Od roku 2000 tedy jsou za úvodní dvojkou dokonce tři nuly. Znamená to, že vlastnosti přináležející číslu 2 - intuice a pochopení - se zde násobí třikrát. Lidé s tímto datem narození budou velmi empatičtí a budou schopni posouvat společnost kupředu. Jejich energie dokáže prostoupit těmi, kteří s nimi žijí nebo pracují v bezprostřední blízkosti.

Dovětek

Jsme všichni stejní?

Znáte někoho, kdo se narodil ve stejný den nebo dokonce i rok, jako vy? Může to být někdo z téže porodnice, kde jste přišli na svět, nebo třeba dvojčata z vašeho sousedství. Lidé se shodným datem narození mají spoustu vlastností společných. Den má ale 24 hodin a někdy stačí i pár desítek minut k tomu, aby se změnila konstelace. To se děje z minuty na minutu, takže i malá změna v okamžiku narození může udělat v povaze člověka velký rozdíl. Minuty ani hodiny narození ovšem do numerologické mřížky nezapisujeme. Nyní tedy můžeme říci, že společný rok narození hraje větší roli než stejný narozeninový den. To znamená, že rozumět si budete spíše s někým, kdo je narozen třeba ve stejném týdnu ve stejném roce, než ve stejný den v jiném roce.

Numerologická mřížka v digitálním věku?

Otázky vlivu data našeho narození na naše životní směřování nejsou nové. Klademe si je v úvodu třetího tisíciletí, ale už řečtí, čínští nebo egyptští učenci se čísly a jejich výkladem zabývali velmi důkladně. Za všechny zmiňme jméno Pythagoras, jehož dílo nás inspiruje nejen ve školních lavicích, ale i při určování vlastností a energií čísel a toho, jaký možný vliv mají na naše osudy. Významem jednotlivých čísel podrobněji se zabýváme zde.

Berta – Výklad karet, Práce s kyvadlem

Změní se brzy život k lepšímu? Nevíte si rady? Toužíte po lásce?
Karty a hvězdy společně pomohou najít odpověď!


Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna,
P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz, www.platmobilem.cz